Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын хэрэглээг сайжруулах асуудал

Б.Анударь

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын хэрэглээг сайжруулах асуудал

Гишүүнчлэл

?
Аж ахуйн нэгж байгууллагууд СТОУС-ын дагуу санхүүгийн тайлангаа гаргаж байгаа мэт боловч санхүүгийн тайлангаа татварт тайлагнах зорилготой
# санхүүгийн тайлан# стандарт