Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Арилжааны банкны зээлийг бууруулах зарим боломж

Б.Уранцэцэг

Арилжааны банкны зээлийг бууруулах зарим боломж

Гишүүнчлэл

?

Бизнесийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг ханган ажиллахад банкны зээл чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. ^Зээлжүүлэлт гэдэг нь хөрөнгө илүүдэлтэй газраас хөрөнгө дутагдалтай газар тодорхой нөхцөл, хугацааны дагуу төлбөртэйгээр ашиглах үйл ажиллагааг хэлнэ. Зээлийг хувь хүмүүс хоорондоо , хадгаламж зээлийн хоршоод болон банк бус санхүүгийн байгууллагууд олгодог ч банкны зээл нь зээлжүүлэлтэнд томоохон байр суурийг эзэлдэг.

# зээлийн хүү