Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Арилжааны банкны зээлийн эрсдлийг бууруулах арга зам

Б.Баасанбат

Арилжааны банкны зээлийн эрсдлийг бууруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?

Эрүүл саруул банкны системгүйгээр нийгмийн хөгжлийг түргэтгэхэд шаардагдах хөрөнгө мөнгийг хуримтлуулах, хуваарилах боломжгүй, мөнгөний тогтвортой байдлыг хангаж чадахгүй учир улс орны эдийн засгийн хөгжлийн хурдац нь банкны системийн найдвартай байдал, хөгжлөес ихээхэн шалтгаалдаг.

Банкны байгууллага нь бусад бизнесийн нэгжүүдийг бодвол өөрийн гэсэн өвөрмөц онцлог бүхий үйл ажиллагааг явуулдаг эрсдэл ихтэй бизнесийн байгууллага юм. Манай улсад ч өнгөрсөн жилүүдэд банк санхүүгийн системд дампуурал гэсэн үг бодит байдалд гарч ирж , олон банк дампуурсан явдал нь банкны салбарт эрсдэл өндөр байдгийг харуулж байна.

# чанаргүй зээл# зээлийн хүү# өрсөлдөх чадвар