Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Арилжааны банкны зээлийн хүүний эрсдлийг бууруулах боломж

Д.Наранцэцэг

Арилжааны банкны зээлийн хүүний эрсдлийг бууруулах боломж

Гишүүнчлэл

?

Банкны хүү нь, тухайлбал зээлийн хүү нь аливаа банк урт удаан хугацаагаар оршин тогтнож, хэвийн ажиллах нөхцөл бүрдүүлэх орлогын гол эх үүсвэр нь болж байдаг бол тэрээр банк, бусад банк, аж ахуйн нэгж, байгууллага, хүмүүсээс гол төлөв хадгаламжийн болон олон төрлийн депозитын байдлаар татан төвлөрүүлж, хуримтлуулан бий болгож байдаг хөрөнгийн эх үүсвэрийг ашигласны төлөө төлж байгаа хүү банкны зардлын дийлэнх хэсгийг эзэлж байдаг. Иймд...’’Арилжааны банкны зээлийн хүүний эрсдэлийг бууруулах боломж” хэмээх сэдвийг сонгож, төгсөлтийн ажлын бичээд байна.

# мөнгөн орлого# ашиг# эдийн засаг# аж үйлдвэрлэл