Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Банк санхүүгийн зах зээлд шинэлэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэвтрүүлэх зарим боломж

О.Одгэрэл

Банк санхүүгийн зах зээлд шинэлэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэвтрүүлэх зарим боломж

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсад банкны үйл ажиллагаа чанарын шинэ дэвшилд гарсан нь зохих ашиг олох /хүүнээс/ нөхцөл түүнд бүрэлдсэн гэж үзээд энэ сэдвийг сонгосон болно.

Нэрийн дайсанд 600 гаруй мянган даатгуулагчийн 690 орчим тэрбум төгрөг 2008 оны байдлаар бичилтийн тооцоо хийгдээд явж байна. Өнөөдөр нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, энэ хөрөнгийг санхүүгийн болон хөрөнгийн зах зээл дээр эргэлтэд оруулах шаардлагатай. Тэр мөнгийг арилжааны банкинд байршуулж хурдтай өсгөх хэрэгтэй юм.

# зах зээлийн эдийн засаг# өрсөлдөх чадвар