Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Банкны хөдөө орон нутаг дахь дотоод хяналтын арга ажиллагааг сайжруулах асуудалд

Ц.Мандухай

Банкны хөдөө орон нутаг дахь дотоод хяналтын арга ажиллагааг сайжруулах асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь банкны хөдөө орон нутаг дахь үйл ажиллагаанд гарч байгаа зөрчлийн шалтгааныг илрүүлж, ямар төрлийн үйл ажиллагаанд илүү их зөрчил гарч байгааг олж тогтоосноор түүнд тавих хяналтын арга ажиллагааг сайжруулах зөвлөмж боловсруулахад оршино.

# банк # хяналт