Банкны синергетик хандлага

Б.Одонтуяа

Банкны синергетик хандлага

Гишүүнчлэл

?

Зах зээлийн эдийн засгийн хөдөлгөөнийг удирдах-хурдны замын үүрэг г/йцэтгэдэг банкны үйл ажиллагааны арга хийгээд билэг хандлагыг судлах явдал нь хөгжлийн амин чанар юм. Энэ онцлогыг харгалзан Монгол улсад банкны шинэ тогтолцоо үүсэн хэлбэршсэн хандлагыг синергетик тогтолцооны хуулийн үйлчлэлийн хүрээнд судалж үзэх сонирхол төрсөн юм.

# банкны үйлчилгээ