Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Банкны системийн зээлийн эрсдэлд нөлөөлөгч макро хүчин зүйлсийн шинжилгээ, салбарын зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ

О.Золзаяа

Банкны системийн зээлийн эрсдэлд нөлөөлөгч макро хүчин зүйлсийн шинжилгээ, салбарын зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь арилжааны банкуудын нийт зээл олголтын байдалд дүн шинжилгээ хийх, макро хүчин зүйлсийн нөлөөлөл, гэнэтийн шокын нөлөөг харуулах мөн үүнээс гадна салбарын зээлийн эрсдлийг тооцож, зээлийн эрсдэл өндөртэй салбаруудыг тогтоох, зөвлөмж боловсруулах юм.

# банк # систем # эрсдэл# зээл