Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр бүрдүүлэх арга зүй

Б.Чулуунбат

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр бүрдүүлэх арга зүй

Гишүүнчлэл

?

“Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд үнэт цаасны зах зээл чухал болох нь” сэдвийн хүрээнд аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд үнэт цаасны зах зээлийн гүйцэтгэх үүрэг, зах зээлд оролцогчдын үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалтын оновчтой багцыг бүрдүүлэх боломж, нөхцлийг судлан хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг илрүүлэх зорилго тавилаа.