Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Инвестмент гэж юу вэ? Монголд бий юу Банкны зээлийн хүүг тооцон мэдээллэх талаар, Зээлдэгчдэд зэрэглэл тогтоох ба эрсдлийн үнэлэмж

Г.Ачиймаа

Инвестмент гэж юу вэ? Монголд бий юу Банкны зээлийн хүүг тооцон мэдээллэх талаар, Зээлдэгчдэд зэрэглэл тогтоох ба эрсдлийн үнэлэмж

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү дипломын ажлаа би ХХБ-нд хийсэн судалгаа, өөрийн үзэж уншиж судалсан онол практикт тулгуурлан “Инвестмент банкинг гэж юу вэ Монголд бий юу?” “Банк , банкны зээл түүний хүүг тооцон мэдээлэх талаар, “Банкны зээлдэгчдэд зэрэглэл тогтоох ба эрсдлийн үнэлэмж гэсэн сэдвүүдийн дор бичихийг зорив.

# зах зээлийн эдийн засаг# зээлийн хүү# гадаадын хөрөнгө оруулалт