Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын орчны харьцуулсан шинжилгээ

Ч.Хулан

Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын орчны харьцуулсан шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын орчныг судлах, хөрөнгө оруулалтад нөлөөлөх орчны хүчин зүйлсийг шинжлэх болон хөрөнгө оруулалтын орчны харьцуулсан судалгааг хийж, сайжруулах арга замыг илрүүлэхийг зорилоо.

# монгол улс# хөрөнгө оруулалт # шинжилгээ