Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын шингээх чадвар ба гадаадын хөрөнгө оруулалт

Б.Одгэрэл

Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын шингээх чадвар ба гадаадын хөрөнгө оруулалт

Гишүүнчлэл

?

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын шингээх чадварт нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодорхойлж, бодит тоо баримтаар баталгаажуулах, түүнчлэн гадаадын хөрөнгө оруулалтын шингээх чадварыг эдийн засгийн өсөлттэй хамааруулан тооцож гаргахад тус судалгааны зорилго оршино. .

# монгол улс# хөрөнгө оруулалт