Оюутны хэрэглээний зээл

Т.Мөнгөнзул Р.ХишигдэлгэрС.МөнхзулУ.ГандолгорП.Оюун-Эрдэнэ

Оюутны хэрэглээний зээл

Гишүүнчлэл

?

“Оюутны хэрэглээний зээл” нь Их дээд сургуульд шинээр элсэгчид болон анги дэвшин суралцаж байгаа оюутануудын амжилттай суралцах боломж нөхцөлийг бүрдүүлж, сурлагын амжилтанд бодитой хувь нэмэр оруулж, дэмжихээс гадна байх санхүүгийн салбарт шинэлэг шинэ бүтээгдэхүүн болж хэрэгжиж нийгмийн хөгжилд түлхэц болох, боловсролыг дэмжих

# зээлийн хүү