Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төслийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ

П.Одгэрэл

Төслийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Монгол орон улс төр, эдийн засгийн харилцааны цоо шинэ орчин нөхцөлд иргэний хүмүүнлэг ардчидсан нийгэм байгуулах үндсэн хуулийн зорилгоо тодорхойлж түүнийг ажил хэрэг болгох эрх зүйн орчноо үндсэнд нь бүрдүүлэн цаашид зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд бүрэн шилжин орох хөгжлийн замдаа орж байна. Энэхүү хөгжлийг хангах үндсийн нэг нь менежментийн шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа, тэр дундаа хөрөнгө оруулалтьш шийдвэрийг оновчтой зөв гаргах явдал юм.

# гадаадын хөрөнгө оруулалт# эдийн засаг