Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Зээлийн хүүний хэлбэлзэл, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Б.Одсүрэн

Зээлийн хүүний хэлбэлзэл, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Зах зээлийн харилцаанд оролцогч этгээдийн нэгд нь түр хугацаагаар мөнгөний илүүдэл гарч байхад нөгөөд нь хөрөнгө дутагдаж хөрөнгийн хэрэгцээ үүсдэг. Энэ хэрэгцээгээ хангахын тулд түр хугацаагаар бусдаас хөрөнгө зээлж үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах зайлшгүй шаардлага гарч зөрчил үүсдэг. Үүнийг зохицуулах гол хэрэгсэл нь банкны хувьд ашиг олдог гол бүтээгдэхүүн болох зээл юм.
# зээлийн хүү# орлого зарлага# эдийн засаг