Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Арилжааны банкны өөрийн хөрөнгийн удирдлагыг сайжруулах нь

А.Баасансүрэн

Арилжааны банкны өөрийн хөрөнгийн удирдлагыг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?

Банкны өөрийн хөрөнгө гэдэг нь банк үйл ажилллагаа явуулах болон өргөтгөхөд үндсэн эх үүсвэр болдог хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгө юм. Банкны өөрийн хөрөнгө нь эх үүсвэрийн онцгой хэлбэр бөгөөд тодорхой хууль дүрэм зохицуулалтын улмаас байнгын тогтвортой буцалтгүй шинж чанартай байдаг.

# Арилжааны банк# эд хөрөнгө# удирдлага