Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
АУТСОРСИНГ үйлчилгээг ашиглах ба хөгжүүлэх нь

Б.Төгсжаргал

АУТСОРСИНГ үйлчилгээг ашиглах ба хөгжүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Аутсорсингийн үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, тус салбарыг хөгжүүлэх боломжийг нээн илрүүлэхэд оршино.

# эдийн засаг# Хөгжүүлэх