Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Аж ахуй нэгжийн дотоод хяналтын зарим асуудлууд

М.Мөнхсаран

Аж ахуй нэгжийн дотоод хяналтын зарим асуудлууд

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажлаараа байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хэрхэн бодитой хэрэгжиж байгааг харах зорилгоор хийж гүйцэтгэж байгаа ба энэхүү зорилгынхоо хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

# аж ахуйн нэгж # хяналт