Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажиллагсдын сэтгэл ханамжид удирдлагын арга барил нөлөөлөх нь
(1)

Э.Сувд-Эрдэнэ

Ажиллагсдын сэтгэл ханамжид удирдлагын арга барил нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?

Ажилчдын сэтгэл ханамжид нөлөөлж буй хүчин зүйлсээс удирдлагын арга барил хэрхэн нөлөө үзүүлдгийг тодорхойлоход судалгааны ажлын гол зорилго оршино.

# ажилчид# сэтгэл ханамж# удирдлага