Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгууллагын мэдлэгийн менежментийн инновацийн түвшин дэх нөлөөллийг тодорхойлох нь

Б.Тэлмэн

Байгууллагын мэдлэгийн менежментийн инновацийн түвшин дэх нөлөөллийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Монголын өнөөгийн нөхцөлд байгууллагуудын мэдлэгийн менежмент нь инновацийн түвшинд хэр зэрэг нөлөөлж байгааг тодорхойлоход оршино.

# менежмент# байгууллага# мэдлэг