Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Барилгын байгууллагын удирдлагын хяналтыг сайжруулах нь

Д.НамсрайжавБ.Эрдэнэбаяр Х.Динмухамед К.ЕржахыпД.Цэрэнсүрэн

Барилгын байгууллагын удирдлагын хяналтыг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?

Силикат”ХК-ийн удирдлагьш хяналтьп' сайжруулах төсөл: “Энэхүү бизнес төлөвлөгөөний зорилго нь “Силикат” ХК-ийн одоогийн удирдлагьш байдалд үнэлэлт өгөн дараагийн З жилийн буюу 2012-2015 оны үйл ажиллагааны чиглэл, бодлого болон байнгын тогтвортой ажиллахад чиглэсэн болно.

# хяналт