Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эко стандартыг зочид буудалд нэвтрүүлэх үндэслэл

Б.Ундрах

Эко стандартыг зочид буудалд нэвтрүүлэх үндэслэл

Гишүүнчлэл

?

Уг судалгааны ажлын гол зорилго нь аялал жуулчлалын байрлуулах хэрэгслүүдийн үндсэн нэг гол элемент болох зочид буудлыг хэрхэн эко- аялалтай холбох, ногоон зочид буудлыг байгуулах, үүнийг байгуулснаар ямар ач холбогдолтой вэ гэдгийг харуулахад оршино.

# зочид буудал # стандарт