Компанийн эргэлтийн капиталийн удирдлага

Б.Жаргалмаа

Компанийн эргэлтийн капиталийн удирдлага

Гишүүнчлэл

?

Аж ахуйн нэгж бүхэн өөртөө ашигтай үйлдвэрлэл явуулах зарим талын боломж хууль зүйн талаас бүрдэж байгаа боловч энэ бүхэн нь амьдралд хэрэгжихгүй дутагдал байдаг. Хуучин тогтолцооны үед аж ахуйн нэгжид аль ашигтай үйлдвэрлэлийг тэр болгон явуулах хууль эрх зүйн бүрдэл байхгүй, улс хамт олонд хэр зэрэг ашигтай болохыг харгалзахгүйгээр шууд хатуу төлөвлөгөөгөөр зохицуулж байсныг эргэн санал

# эдийн засаг