Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Манлайлал дахь хувь хүний зан төлөвийн нөлөөллийн судалгаа

Б.Хонгорзул

Манлайлал дахь хувь хүний зан төлөвийн нөлөөллийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Хувь хүний зан байдал нь манлайлалд хэрхэн нөлөөлж байгаа болон харизматик манлайллын түвшин хэр байгааг сонгогдсон салбаруудын жишээн дээр тодорхойлоход оршино.

# манлайлал# зан төлөв# судалгаа