Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үйлчилгээний чанар, түүнийг үнэлэх нь

Н.Пүрэвжав

Үйлчилгээний чанар, түүнийг үнэлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Манай орон зах зээлд шилжин орсноос хойш үйлчилгээний салбарын хүрээ өргөжин тэлж, эрчтэй хөгжиж байна. Үүнтэй уялдан үйлчилгээний чанарын асуудал хүчтэй тавигдаж байгаа билээ. Үйлчилгээний чанарын хувьд тулгардаг нэг асуудал бол чанарын түвшингээ үнэлэх хэмжих явдал байдаг. Чанарын түвшинг үнэлэн, өөрчлөлтийг нь харж чаддаггүйгээс үйл ажиллагааг зөв зүйтэй үнэлж удирдан чиглүүлж чадахгүйд хүрдэг. Иймээс үйлчилгээний чанарын түвшингээ үнэлэн, түүн дээрээ үндэслэн үйл ажиллагааг төлөвлөн, гүйцэтгэлээ сайжруулах асуудал үйлчилгээний байгууллагуудын өмнө зүй ёсоор тавигдаж байна.

# үйлчилгээний чанар# өрсөлдөх чадвар