Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Жижиг бизнесийн байгууллагын удирдлагын арга барилд тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх арга зам

Б.Амарсанаа

Жижиг бизнесийн байгууллагын удирдлагын арга барилд тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсын жижиг бизнесийн байгууллагын удирлагын арга барилд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлж өнөөгийн нөхцөл байдал дээр тулгуурлан дүгнэлт зөвлөмж боловсруулж өнөөгийн нөхцөл байдалд хэрхэн үйл ажилгаагаа явуулах арга замыг тодорхойлоход оршино.

# жижиг дунд аж ахуйн нэгж# байгууллага# удирдлага