Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төсөл боловсруулах нь Булаг төсөл

Я.Мөнхбаяр

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төсөл боловсруулах нь Булаг төсөл

Гишүүнчлэл

?

Зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжиж , өмчийн олон хэлбэр бий болсоноор жижиг, дунд үйлдвэр хөгжих таатай орчин бүрэлдэн хөгжиж байна. Дотоод болон гадаад санхүүжилтийн эх үүсвэртэйгээр хөтөлбөр төслүүд хэрэгжиж, төслийг боловсруулах , хэрэгжүүлэх талаархи арга зүйн зөвлөмж, ном, материалууд элбэгшиж байна.

# зах зээлийн эдийн засаг# үнэ өртөг