Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Арилжааны банкны хүүгийн бус орлого, түүнийг нэмэгдүүлэх нь

Д.Гэрэлчулуун

Арилжааны банкны хүүгийн бус орлого, түүнийг нэмэгдүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Банкны хүүгийн бус орлогыг нэмэгдүүлэх арга замуудыг тодорхойлоход энэхүү ажлын зорилго оршино. Үүнд:

  • Хүүгийн бус орлого, хүүгийн бус орлогын удирдлага, түүний онолын үүднээс судлах
  • Арилжааны банкнуудын хүүгийн бус орлогод харьцуулсан шинжилгээ хийх
  • Арилжааны банкнуудын хүүгийн бус орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлох
# Арилжааны банк# орлого зарлага