Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгууллагын маркетингийн идэвхжүүлэлтийг оновчтой боловсруулах нь

Б.Номундарь

Байгууллагын маркетингийн идэвхжүүлэлтийг оновчтой боловсруулах нь

Гишүүнчлэл

?

Байгууллагын маркетингийн идэвхжүүлэлтийг оновчтой тодорхойлон, түүнд тохирсон идэвхжүүлэлтийн арга замыг гаргаж ирэхэд судалгааны гол зорилго оршино.

# байгууллага# маркетинг