Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Банкны өрсөлдөх чадвар үйлчилгээний чанар болох нь

Э.Нарантуяа

Банкны өрсөлдөх чадвар үйлчилгээний чанар болох нь

Гишүүнчлэл

?

Өнөөгийн банк санхүүгийн зах зээлд харилцагчдын зүгээс үйлчилгээний байгууллагын хөгжлийн хурд, илүү бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авах хүсэл хэрэгцээ, гадаад орнуудын санхүүгийн зах зээлийн нөлөөлөл, олон улсын үйлчилгээний байгууллагаар үйлчлүүлсэн харилцагчдын банкны үйлчилгээний чанарт өндөр шаардлага тавьж байна. Тиймээс энэхүү сэдвийг сонгон судлах болсон. Банк нь үйлчилгээний байгууллагын хувьд үйлчилгээний чанар тэр тусмаа харилцагчтай харилцах харилцаа нь банкны амин сүнс хамгийн бичил суурь болж өгөх зүйл мөн юм.

# Арилжааны банк# өрсөлдөх чадвар