Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бенчмаркетингийг цахим банкны үйлчилгээнд ашиглах боломжийн судалгаа

Д.Энхтүвшин

Бенчмаркетингийг цахим банкны үйлчилгээнд ашиглах боломжийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?

энэхүү сэдвийг сонгосноор цахим үйлчилгээний өнөөгийн хандлагыг тодорхойлох, бенчмаркингийг ашиглан тус байгууллагын интернет цахим үйлчилгээг сайжруулах, үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах боломжийг тодорхойлохыг зорьсон юм.

# цахим банк# Үйлчилгээ# судалгаа