Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бизнесийн байгууллагын бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам

Б.Тэнгис

Бизнесийн байгууллагын бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?

“Өүлэн Мэнч”ХХК-ийн ЕБС-ийн дүрэмт хувцасны борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны зорилго оршино. Энэхүү судалгааны ажлыг гүйцэтгэснээр борлуулалтын менежментийн асуудлууд, борлуулалтын идэвхжүүлэлтийн арга зүйг судалж, “Өүлэн Мэнч” ХХК-ийн борлуулалтын үйл ажиллагааг сайжруулах арга зүйг тодорхойлно. Арга зүйг тодорхойлсноор тус компаний борлуулалт нэмэгдэж, зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ нь нэмэгдэнэ.

# байгууллага# бүтээгдэхүүн # борлуулалт