Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бизнесийн байгууллагын маркетингийн хольцын стратегийг оновчтой боловсруулах арга зүйн асуудал

Б.Сайнбаяр

Бизнесийн байгууллагын маркетингийн хольцын стратегийг оновчтой боловсруулах арга зүйн асуудал

Гишүүнчлэл

?

Уг судалгааны ажлаар бизнесийн байгууллагын нэн ялангуяа барилгын компанийн маркетингийн хольцын стратегийг оновчтой тодорхойлох арга зүйг боловсруулахад оршино.

# байгууллага# маркетинг# стратеги