Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Борлуулалтын төлөвлөгөө

Т.ДэлгэрцогтЭ.Алтанцоож

Борлуулалтын төлөвлөгөө

Гишүүнчлэл

?

Борлуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах онол арга зүйг эзэмших, уг эзэмшсэн мэдлэг дээрээ тулгуурлан ‘Таван Богд Косметик” ХХК-ны 2007 оны борлуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулахыг гол зорилгоо болгон тавьлаа.

# бизнес төлөвлөлт