Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бүтээгдэхүүн зар сурталчилгааны бодлогыг оновчтой боловсруулах нь

Д.Чагнаадорж

Бүтээгдэхүүн зар сурталчилгааны бодлогыг оновчтой боловсруулах нь

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажил нь бизнесийн байгууллагын идэвхжүүлэлт болон зар сурталчилгааны бодлогыг оновчтой тодорхойлоход оршино.

# бүтээгдэхүүн # зар сурталчилгаа# маркетинг