Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Чанарт маркетинг нөлөөлөх нь

Э.Эрдэнэцэцэг

Чанарт маркетинг нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?

Байгууллагын оршин тогтнох гол хүчин зүйл болох чанар, маркетинг хоёрын уялдааг судалж тэдгээрийн хамаарлыг байгууллагын үйл ажиллагааны үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд ашиглах боломжийг тодорхойлоход оршино.

# маркетинг# өрсөлдөх чадвар