Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Дэн буудлын маркетингийн асуудлуудыг сайжруулах нь

М.Бадрал

Дэн буудлын маркетингийн асуудлуудыг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулаг дэн буудлуудад олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн маркетингийн арга хэлбэрүүдийг санал болгохыг зорилоо.

# маркетинг