Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Электрон худалдааны маркетингийн асуудлууд

А.Анхбаяр

Электрон худалдааны маркетингийн асуудлууд

Гишүүнчлэл

?

Манай улсын хувьд мэдээлийн төхнологийг хөгжүүлэхээс гадна дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадвартай байхын тулд электрон худалдааг нарийн судлах шаардлагатай юм. Электрон худалдааны таатай орчинг бий болгох замаар үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгч, худалдан авагчдад энэ салбарт гарсан ололтуудыг мэдрүүлэх, тэднийг идэвхжүүлэх замаар бизнесийн энэхүү цоо шинэ салбарыг өөрийн эдийн засгийн нэг хүчтэй тулгуур болгон ажиллуулах шаардлага урган гарч байна.

# элекрон# мэдээлэл# хувьсгал