Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжинд суурилсан өрсөлдөх чадварыг үнэлэх

Ж.Солонго

Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжинд суурилсан өрсөлдөх чадварыг үнэлэх

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын дээд зэрэглэлтэй зочид буудлуудын өрсөлдөх чадварыг үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжид тулгуурлан сайжруулах арга замыг тодорхойлоход орпшно.
# хэрэглэгч# сэтгэл ханамж# байгууллага