Хоногшуулалтыг оновчтой бүрдүүлэх маркетингийн стратегийн зарим нэг асуудал

Б.Энхмөрөн

Хоногшуулалтыг оновчтой бүрдүүлэх маркетингийн стратегийн зарим нэг асуудал

Гишүүнчлэл

?
Брэндийн хоногшуулалтыг оновчтой бүрдүүлэх маркетингийн стратегийг боловсруулах арга замыг тодорхойлоход оршино.
# маркетинг# стратеги