Хоолны төвлөрсөн үйлдвэрлэлийн менежментийн зарим асуудал

Б.Отгонтөгс

Хоолны төвлөрсөн үйлдвэрлэлийн менежментийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Улаанбаатар Төмөр замын төвийн цэцэрлэг, эмнэлгийн цайны газар, вагон ресторан, үйлдвэрийн дэргэдэх цайны газруудыг ХББ-ээр хангаснаар, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж, хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, захиалгын нэгдсэн системтэй болох зорилоггой.
# хоол# менежмент