Худалдааны байгууллагын мерчандайзингийг сайжруулах арга зам

Ж.Даваацэрэн

Худалдааны байгууллагын мерчандайзингийг сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын бөөний болон жижиглэн худалдааны нийт борлуулалт 2016 онд 16773 6 тэрбум төгрөг байсан ба үүнээс 13810 8 тэрбум төгрөг (82 3%) нь ниислэлд дангаараа хийгдсэн байна Худалдааны нийт борлуулалтын 51.6 хувииг бөөний, 48 4 хувийг жижиглэн худалдаа эзэлж байна Бөөнии худалдаа ихсэж байгаа холбогдуулан мерчандаизинг сайжруулж хэрэгжүүлж ашиглах нь бараа бүтээгдэхүүнийг илүү их хэрэглэгч рүү хүргэх юм
# худалдааны байгууллага# мерчандайзинг