Худалдааны байгууллагын мерчандайзингийн сайжруулах арга зам

Г.Нарангуа

Худалдааны байгууллагын мерчандайзингийн сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Худалдааны байгууллагын мерчандайзингийн үйл ажиллагааг сайжруулах арга замыг “Тэнгэр”” плаза худалдааны төвийн жишээн дээр тодорхойлоход уг ажлын зорилго оршино.
# худалдаа# байгууллага