Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн E-харилцаан дахь сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх

Б.Даваахүү

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн E-харилцаан дахь сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх

Гишүүнчлэл

?
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн цахим харилцаан дахь сэтгэл ханамжид нөлөөлөгч хүчин зүйлийг тодорхойлон багш, оюутнуудын сэтгэл ханамжийг сайжруулах зорилготой.
# сэтгэл ханамж# цахим# хүчин зүйл