Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүнсний чанар, эрүүл ахуйг хангахад худалдааны байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг оролцоог сайжруулах асуудалд

Ж.Батмөнх

Хүнсний чанар, эрүүл ахуйг хангахад худалдааны байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг оролцоог сайжруулах асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Улаанбаатар хот дахь худалдааны байгууллагуудын нийлүүлэгчдэдээ тавих шаардлага, хяналтыг боловсронгуй болгосны үндсэн дээр хүнсний чанар, эрүүл ахуйн төвшинг дээшлүүлэх боломжоос илрүүлэхийг зорилоо.

# худалдаа# эрүүл ахуй# Хүнсний аюулгүй байдал