Интернет маркетинг ашиглан бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг идэвхижүүлэх нь

А.Алтанцэцэг

Интернет маркетинг ашиглан бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг идэвхижүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын “Oppen Cosmetics” ХХК-ийн борлуулалтыг идэвхжүүлэхэд интернет маркетингийг ашиглах боломжийг тодорхойлоход оршино.
# интернэт# маркетинг# бизнес