Контентын хоногшилт ба зар сурталчилгааны үр өгөөжийг Зөв брэндийн хувьд тооцох нь

Б.Төмөрцоож

Контентын хоногшилт ба зар сурталчилгааны үр өгөөжийг Зөв брэндийн хувьд тооцох нь

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Зөв брэндийн зар сурталчилгааны суваг тус бүрийн контентыг зардал үр ашгийн үүднээс шинжилгээ хийж сурталчилгааны ямар сувгаар хэрэглэгчдэд илүү хүрч байна түүний үр өгөөжийг судалж зар сурталчилгааны оновчтой сувгийг энэхүү брэндийн хувьд олж тогтооход оршино.
# контент# зар сурталчилгаа# брэнд