Кредит картын зар сурталчилгаа үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь

О.Хулан

Кредит картын зар сурталчилгаа үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?
Дотоодын банкны системд нэвтэрч буй орчин үеийн техник технологийн ололт амжилтыг цаг алдалгүй таниулах, түүндээ кредит картын шинэчлэлтийг тасралтгүй хийх замаар харилцагчдад мэдээллийг хүртээмжтэй түгээх зорилготой.
# кредит карт# зар сурталчилгаа# үйл ажиллагаа