Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Маркетингийн төлөвлөгөө

Ц.БаянжаргалН.Батсайхан

Маркетингийн төлөвлөгөө

Гишүүнчлэл

?

“Маркекингийн төлөвлөгөө” гэсэн энэхүү сэдвийн хүрээнд компаний үйл ажиллагаанд маркетингийн төлевлөгөөний гүйцэтгэх үүрэг, зах зээлийн байдал, маркетингийн төлөвлөгөөний оновчтой багцыг бүрдүүлэх боломж, нөхцлийг судлан маркетингийн төлөвлөгөөний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг илрүүлэх зорилго тавилаа.

# маркетинг