Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарын маркетингийн стратегид хийсэн дүн шинжилгээ

Д.Шүрэнчимэг

Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарын маркетингийн стратегид хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн байдлыг тодорхойлж маркетингийн стратегид тулгамдаж буй асуудалд дүн шинжилгээ хийн санал дэвшүүлэхэд оршино .
# аялал жуулчлал# маркетинг# стратеги